ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ JET

Η κίνηση τύπου Jet προωθεί ένα σκάφος βγάζοντας έναν πίδακα νερού από το πίσω μέρος του σκάφους. Κατευθύνοντας αυτό το πίδακα του νερού κατευθύνεται το σκάφος. Η κίνηση τύπου Jet χρησιμοποιεί μια μηχανή για να τροφοδοτήσει μια ισχυρή αντλία νερού, η οποία απορροφά το νερό και στη συνέχεια, αναγκάζει το νερό να βγει έξω από το πίσω μέρος για να ωθήσει το σκάφος προς τα εμπρός.