ΕΣΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Ο έσω είναι ένας τετράχρονος κινητήρας αυτοκινήτου κατάλληλος για θαλάσσια χρήση. Οι εσωλέμβιες μηχανές είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό μεσαίο τμήμα του κύτους ή μπροστά από τον καθρέφτη. Ο κινητήρας γυρίζει έναν κινητήριο άξονα που διασχίζει τον πυθμένα του κύτους και συνδέεται σε μία προπέλα στο άλλο άκρο. Οι εσωλέμβιες μηχανές έχουν κινητήρες αυτοκινήτων και προσαρμόζονται ώστε να λειτουργούν σε θαλάσσιο περιβάλλον.